Gaudeamus 2014 Preview

Gaudeamus Muziek Week 2014

about the pieces in dutch

COMPOSITIES:
absurde apparate (2013, 11'33")
"Door instrumenten samen te voegen ontstaan er 'absurde machines' die opereren aan de hand van bepaalde principes, met de musici als onderdelen. Die zijn daarmee overigens niet automatisch onderworpen aan de wetten van de efficiëntie, zoals in de techniek. Soms is het veel opwindender en mooier om een doel via omwegen te bereiken dan op de meest voor de hand liggende manier. Maar het ensemble vormt ook een eenheid; de afzonderlijke instrumenten pakken voortdurend taken van elkaar over. De 'machines' worden getest door ze aan extreem dynamische omstandigheden te onderwerpen. Een vreemd duo dat apart is opgesteld van de rest fungeert als een soort satellietstaat van het ensemble. Het brengt een extra vervormende laag aan via – vruchteloze – pogingen om de machines na te bootsen die binnen de grotere groep zijn gevormd."
kaleidoscope (2013, 11'33'')
"In het stuk kaleidoscope, voor vier zangers, gebruik ik 16 korte elementen, gekenmerkt door specifieke vocale technieken in combinatie met effecten die worden losgelaten op de instrumenten die de zangers bespelen. De vorm is gebaseerd op een onderzoek naar de verschillende manieren waarop de elementen zich laten combineren. Soms worden ze losjes tegen elkaar aan gezet middels collagetechnieken. Dan weer vormen ze kleinere secties, als eilandjes waaromheen alles verandert. Naarmate de structuur complexer wordt, ontstaan er aparte lagen."
Überzeichnungen III (2014, 10'00'')
"Überzeichnungen is een serie solo- en kamermuziekwerken voor instrumenten en tape. De titel heeft verschillende betekenissen in het Duits. Aan de ene kant verwijst het woord naar de overdrijving die het karikaturale kenmerkt – een techniek die ik regelmatig hanteer in mijn muziek. Tegelijkertijd gaat de titel over de manier waarop het werk ontstond. De verschillende stukken zijn opgebouwd uit lagen die over elkaar heen werden aangebracht, op zo'n manier dat de vorige opname door de muziek heen schemert. Überzeichnungen III heeft als ondertitel "Circles". Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van de vorm van het stuk. Het begint met het geluid van een bromtol. De musici imiteren dit geluid en gebruiken de harmonische kenmerken en de klankkleur als basis voor nieuw materiaal. Over het algemeen heb ik een voorkeur voor collagetechnieken maar in dit geval ontwikkelde het stuk zich gestadig en organisch. Het geluid van de tol geeft het begin en het einde van elke cyclus aan. De elementen waar muziek overheen wordt gelegd bestaan uit fragmenten van eerdere delen van dezelfde serie. Ook gebruikte ik een zeer kort citaat uit mijn pianotrio Werkstatt."

[Autor: Huib Ramaer]